NHÓM THỰC HIỆN

28/02/2017 13:34:42, lượt xem: 2131

NHÓM THỰC HIỆN

- Chủ nhiệm CLB: Ông Nguyễn Khắc Quý – Tổng giám đốc Công ty TNHH Dịch vụ Tổng hợp và Công nghệ Phúc Bình
Trách nhiệm chính: Định hướng phát triển CLB; Xét duyệt, giám sát các chương trình, hoạt động gây quỹ từ thiện của CLB; Quản lý, điều hành và định hướng toàn bộ hoạt động của CLB.

- Phó chủ nhiệm CLB: 
    Ông Nguyễn Anh Tuấn – Chuyên viên Kế hoạch chiến lược và Marketing Công ty TNHH Dịch vụ Tổng hợp và Công nghệ Phúc Bình
    Ông Nguyễn Trung Hậu – Chuyên viên Kinh doanh Công ty TNHH Dịch vụ Tổng hợp và Công nghệ Phúc Bình
    Bà Trần Thị Thương Huyền – Giám đốc chi nhánh HCM - Công ty TNHH Dịch vụ Tổng hợp và Công nghệ Phúc Bình
Trách nhiệm chính: Giám sát, thực hiện toàn bộ các hoạt động của CLB. Chịu trách nhiệm truyền thông, kêu gọi gây quỹ cho Quỹ từ thiện. Đôn đốc, giám sát hoạt động các thành viên trong CLB.

- Thủ quỹ, hậu cần: Bà Nguyễn Thị Minh Thu – Kỹ thuật Viên Công ty TNHH Dịch vụ Tổng hợp và Công nghệ Phúc Bình
Trách nhiệm chính: Giám sát, quản lý thu chi quỹ từ thiện. Thực hiện các hoạt động từ yêu cầu của Chủ nhiệm và Phó chủ nhiệm CLB

- Thành viên CLB: Toàn thể CBCNV Công ty TNHH Dịch vụ Tổng hợp và Công nghệ Phúc Bình
Trách nhiệm chính: Tham gia các hoạt động của CLB. Đóng góp ý tưởng, sáng kiến phát triển CLB. Tham gia phát triển quỹ.